Avlsgård renoveret af Fugekrads A/S

Renovering af Avlsgården ved Kokkedal Slot

Avlsgården, der ligger på det fredede område ved Kokkedal Slot, blev renoveret af Fugekrads i foråret 2008. Murværket på bygningen trængte hårdt til at blive renoveret. Renoveringen skulle ske i respekt for bygningens historiske udseende og med hensyntagen til heste og ryttere, som er de daglige brugere af Avlsgården.

Ansvarlig byggekonsulent i Hørsholm Kommune, Stig Vraamose Nielsen, som er bygherre på projektet, forklarer her om sambejdet mellem kommunen og Fugekrads.

Behov for en reel partner

Når en kommune skal have udført en opgave, hvor man ikke på forhånd ved, præcis hvordan det skal udføres, er der behov for en reel samarbejdspartner, der løbende kan indarbejde kommunens ønsker uden, at det resulterer i massive fordyrelser. Alternativet for kommunen er på forhånd at udspecificere ned i alle detaljer præcis hvad og hvordan opgaven skal udføres, men det er en meget ufleksibel og ressourcekrævende proces. ”I samarbejdet med Fugekrads har Hørsholm kommune i arbejdet med Avlsgården oplevet at have en reel samarbejdspartner, hvor Hørsholm kommune har stor indflydelse på det løbende arbejde uden unødigt ressourceforbrug” siger Stig Vraamose Nielsen.

Fod på byggestyring giver let proces

Erfaringen fortæller, at der altid opstår uforudsedte situationer, når man kommer ind under murværket på en bygning. Derfor er det vigtigt, hvordan det udførene firma takler de uforudsedte situationer. ”Det, vi frygter, når vi entrerer med firmaer, som jeg ikke kender på forhånd, er fordyrende ekstraarbejder, problemer i forholdet mellem håndværkerne og brugere eller at det endelige arbejde ikke får den tiltænkte kvalitet.

Vi oplever, at når firmaet kan sit kram, har fod på byggestyringen og løbende tager hånd om problemerne i takt med at de opstår, så bliver problemerne til mindre justeringer uden at byggeaftalen skal omforhandles” siger Stig Vraamose Nielsen.

Tilfredshed med håndværkere og kvalitet

”Jeg oplevede under renoveringen, at de polske håndværkere gik ekstra langt i deres hensyn til heste og ryttere på Avlsgården – både undervejs og ved den endelige oprydning. Det har givet et godt forløb og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. Jeg er stolt af resultatet – her kan borgerne virkelig se, at vi har fået noget for pengene” siger Stig Vraamose Nielsen.

Fugekrads har efterfølgende udført en lang række opgaver for Hørsholm Kommune.

Se forskellen på før og efter renoveringen:

Renovering for Hørsholm Kommune
Indgangsparti på Avlsgården før renovering
 Renovering for Hørsholm Kommune
Indgangsparti på Avlsgården efter renovering
 Udkradsning af fuger
Svært slidte fuger før renovering
 Udkradsning af fuger
Svært slidte fuger nu komplet renoveret
 Gårdsiden efter renovering
Gårdsiden før renovering
 Gårdsiden efter renovering
Gårdsiden efter renovering
Mur og sokkel skal renoveres
Slidt mur og sokkel før renovering
Mur og sokkel skal renoveres
Mur og sokkel efter renovering
Mur og sokkel skal renoveres
Forsiden før renovering
Mur og sokkel skal renoveres
Forsiden efter renovering