Sætningsskader

Sætningsskader

Huset påvirkes forskelligt af fugt og skiftende temperaturer, og hvis  huset ikke kan optage de krafter som det danske vejr giver, kan der opstå sprækker. Ofte har ældre huse sat sig lidt, hvilket kan have givet anledning til mindre revnedannelse i husets fundament og efterfølgende i murværket.  Når der er revner kan vandet sive ind. Når vand kan sive ind er der stor risiko for fugtskader og deraf vinterskader såsom frostsprænginger. Det er derfor altid en god idé at lukke revnerne for at undgå skaderne.

Sådan løses det
Gamle sætningsrevner kan repareres. I murværket gøres det ved, at de revnede fuger kradses ud i fuld bredde og i 5,5 cm dybde, de første 2,5 cm fyldes med en meget stærk betonlignede fuge, derefter fuges med den normale fuge, så alle spor af revnen er væk. I soklen hugges revnen ud, og der repareres med ny beton.

Eksempel på en sætningsskade udbedret af Fugekrads

En typisk ældre sætningsskade Udbedret sætningsskade med forstærket fuge
En typisk ældre sætningsskade Udbedret med forstærket fuge